Ga naar de inhoud

Steun Bijbel Expo

Geef voor de Bijbel Expo

Maak uw gift over naar IBAN NL53 INGB 0007 6553 73 t.n.v. Logos Instituut onder vermelding van ‘Bijbel Expo’.

Liever een bijdrage doen via iDeal? Ga naar deze donatiepagina.

Logos Instituut is een ANBI stichting, dus giften zijn aftrekbaar voor de belasting!

Bid voor de Bijbel Expo

In al onze activiteiten weten we ons afhankelijk van de zegen van God. Bidt u met ons mee voor vruchtbare bezoeken van vele kinderen en hun ouders en/of leerkrachten?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Toekomstplannen

Met de Bijbel Expo willen we jaarlijks duizenden christenen en niet-christenen de betrouwbaarheid van Gods Woord en de grootheid van Gods scheppingswerk tonen. De komende periode zal het nieuwe projectteam deze Bijbel Expo van updates en uitbreidingen voorzien. De eerste tentoonstellingen in kerken en scholen staan gepland in het najaar van 2024.

Wilt u de update, uitbreiding en organisatie van de Bijbel Expo mogelijk maken?

Hiervoor is in 2024 nog minimaal €10.000,- nodig.
(Update 5-7-2024: 5.500 aan giften ontvangen)

De Bijbel Expo als een trein

We zien de Bijbel Expo als een trein. Deze trein is begin 2024 vertrokken; het team van Logos Instituut staat gereed en de eerste haltes zijn bekend. We kijken nu met enthousiasme uit naar de volgende haltes, naar wie onze visie deelt en wil instappen om deze reis met ons te maken.

We zijn van plan om deze Bijbel Expo na de zomer te starten en de komende jaren biddend en samen met vrijwilligers, kerken, scholen en christelijke organisaties verder uit te bouwen.

We hebben de afgelopen maanden in allerlei gesprekken mogen proeven dat het verlangen springlevend is in ons land en wordt gedeeld door veel Bijbelgetrouwe organisaties en gelovigen. De wil om samen te werken is er! Gelukkig zijn we ook in dit project geheel afhankelijk van de Heere. Hij kent elk station en weet waar we uiteindelijk naartoe gaan. Is het eindstation een creationistisch museum?

Stapt u in om jong en oud te zegenen met uw ideeën, talenten, middelen en/of financiën? Steun dan dit project of neem contact met ons op via bijbelexpo@logos.nl.

ZELF ORGANISEREN

Een Bijbel Expo in jouw plaats?

Neem contact met ons op via bijbelexpo@logos.nl om de Expo samen met ons te organiseren.